detail

Analýza proveditelnosti migrace databáze (Oracle,PostgreSQL)

Při přeposlání pozice nedochází ke zpracování ani uchovávání osobních údajů. Údaje vyplněné ve formuláři obdrží jen uvedený adresát.