detail

Kvalita dat produktu a její vliv na proces vzniku výrobku

ŠKODA AUTO a.s. nabízí studentům vysokých a vyšších odborných škol ke zpracování téma závěrečné práce pro oblast IT.

 •  

Co u nás budete dělat?

 • Zmapování současného stavu, jeho rizika, silné a slabé stránky, návrhy na zlepšení
 • Implementace metodik pro tvorbu CAD dat do IT systémů
 • Příčiny a dopady nekvality dat v různých oblastech procesu vzniku výrobku - vývoj, nákup, výroba, virtuální techniky
 • Kvalita dat samotného produktu i meta dat z pohledu IT
 • Dostupnost a použití nástrojů pro kontrolu v CAD/PDM systémech
 • Dostupnost nástrojů kvality dat a pro externě spolupracující společnosti, proces distribuce, životní cyklus změn
 • Proces vzniku dat - použití nástrojů kontroly již při založení dokumentu a tvorbě pracovních dat
 • Kvalita dat jako nedílná součást odborného vzdělávání budoucích vývojových pracovníků/konstruktérů
 • Systémové prostředí pro kontrolu kvality dat (CAD, PDM/PLM, kusovníkové systémy)

Co musíte znát, mít a umět?

 • Konzultační formu spolupráce
 • Odborné vedení závěrečné práce
 • Informace o nejmodernějších technologiích v daném oboru

Co od nás můžete získat?

 • Studium prezenční formy studia VŠ nebo VOŠ
 • Zájem a znalost v oboru
 • Možnost zúčastnit se Ceny Laurina & Klementa, která oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové práce psané pod záštitou společnosti.

Pracoviště

lokalita

Mladá Boleslav

Kontakt

Martina Ramharterová Rychetská
ŠKODA AUTO a.s.
Martina Ramharterová Rychetská
 +420 731 295 630
LinkedIn